افتتاح پروژه های عمرانی

نوع محتوا برای واکشی: 
news
گام‌های بی سابقه عمرانی در دوره پنجم

گام‌های بی سابقه عمرانی در دوره پنجم

شاخص عمرانی شهر اصفهان در دوره پنجم چقدر است؟

شاخص عمرانی شهر اصفهان در دوره پنجم چقدر است؟

افتتاح و کلنگ‌زنی ۴۱۰ میلیارد ریال پروژه در منطقه ۱۰

افتتاح و کلنگ‌زنی ۴۱۰ میلیارد ریال پروژه در منطقه ۱۰

هزینه ۲۱۷ میلیارد تومان برای اجرای ابر پروژه شهید سلیمانی

هزینه ۲۱۷ میلیارد تومان برای اجرای ابر پروژه شهید سلیمانی

اتمام عملیات کف‌سازی میدان امام حسین(ع) تا ۲۰ روز آینده

اتمام عملیات کف‌سازی میدان امام حسین(ع) تا ۲۰ روز آینده

مجتمع مسکونی ،تجاری تابان 2

مجتمع مسکونی ،تجاری تابان 2