مشخصات کلی

مجيد طرفه تابان
 • مجيد طرفه تابان
 • 1352
 • مدیرعامل سازمان عمران شهرداري اصفهان
 • یکشنبه, 25 خرداد 1399, 22:46

تحصیلات

 • کارشناسی عمران گرایش عمران
 • کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه های هیدرولیکی

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان عمران شهرداري اصفهان 1398 درحال خدمت
شهرداری منطقه 13 اصفهان معاون فنی و عمرانی 1395 درحال خدمت
سازمان نظام مهندسی ساختمان نایب رئیس کمیسیون رفاهی فرهنگی تفریحی 1393 درحال خدمت
شهرداری منطقه 7 اصفهان معاون فنی و عمرانی 1391 1397
کارشناس نظام مهندسی ساختمان 1390 درحال خدمت
دادگستری کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان 1387 درحال خدمت
مسئول دفتر مهندسی طراحی ساختمان 1386 درحال خدمت
منطقه 2 شهرداری اصفهان معاون فنی و عمرانی 1386 1391
شهرداری منطقه 8 اصفهان معاون فنی و عمرانی 1384 1386
شهرداری منطقه 8 اصفهان مسئول عمران و مسئول پیمان 1381 1384

مطالعات و پژوهش ها

 • آینده نگری در خصوص اجرا و کاربرد سیستم سوپر اسلب برای راههای شهری و برون شهری در سومین کنگره تخصص بین المللی مدیریت شهری ایران/مرکز همایش های توسعه ایران
 • ارزیابی و امکان سنجی به کارگیری روسازی های بتنی پیش تنیده پیش ساخته ppcp در سومین کنگره تخصص بین المللی مدیریت شهری ایران/مرکز همایش های توسعه ایران
 • ارزیابی تخلیه سریع در سد خاکی با مدل های رفتاری خاک و سنگ با بکارگیری روش های عددی
 • مقایسه مدل های رفتاری خاک و سنگ در بررسی شیروانی های طبیعی به صورت دو بعدی به روش های تحلیل تعادل حدی در دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنین و مهندسی لرزه ای
 • ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی سازه های هیدرولیکی با موضوع بررسی رفتار دینامیکی سیستم دولانگونی جهت بهینه سازی حجم مورد نیاز تصفیه خانه فاضلاب در دانشگاه کرمان
کد محتوا 7104

برچسب ها

مدیران عامل فعلی سازمان های شهرداری اصفهان