بازدید آقای عبدالله سهرابی دستیار وزیر امور خارجه کشورمان به همراه آقای احمد قربان اف سفیر ترکمنستان

بازدید آقای عبدالله سهرابی دستیار وزیر امور خارجه کشورمان به همراه آقای احمد قربان اف سفیر ترکمنستان در ایران، از مرکز همایش های بین المللی در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱کد محتوا 47410