مشخصات کلی

  • محمدعلی صرامی
  • مدیرکل بازرسي شهرداري اصفهان
  • جمعه, 02 مهر 1400, 19:00

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرکل بازرسي شهرداري اصفهان 1398 1400
کد محتوا 29565

برچسب ها