جلسه بررسی مشکلات و برنامه  ریزی پروژه های شاخص عمران شهرداری اصفهان

جلسه بررسی مشکلات و برنامه  ریزی پروژه های شاخص عمران شهرداری اصفهان با حضور شهردار محترم اصفهان و مدیران شهری در تاریخ 8 بهمن ماه 1399در محل پروژه قهجاورستان با رعایت پروتکل های بهداشتی  بر گزار شد.کد محتوا 29553