افتتاحیه 7دستگاه ترک میکسر جدید با حضور شهردار محترم اصفهان

در بیست و سومین برنامه #هریکشنبهیک_افتتاح هفت دستگاه تراک میکسر با شاسی سه محور ١٠ چرخ ٢۶ تن همراه با دیگ ٨ مترمکعبی ضد سایش به قیمت ١٨۴ میلیارد ریال برای تکمیل ناوگان حمل بتن سازمان عمران و یک دستگاه خودروی نوررسان با اعتبار سه میلیارد ریال به ناوگان عمرانی شهر افزوده می شود تا این سازمان با توان بیشتری، پروژه های عمرانی شهر را به پیش ببرد.کد محتوا 28327