06 آبان 1399 - 18:14
گوم بتنی

گوم های بتنی  تولید شده در مجتمع تولیدی صفه دارای بالاترین کیفیت و استحکام  می باشند.گوم های بتنی  جز یکی از بهترین قطعات پیش ساخته در مجمتع تولید صفه می باشد

این گوم ها با قطر های :60 و 90 سانتی متری تولید  می شود.کد محتوا 22380