بلوک های دیواری  ته بسته

بلوک های تولید شده در مجتمع تولیدی صفه دارای بالاترین کیفیت و استحکام می باشند. این بلوک ها بدون ترک خوردگی یا ... بوده. این بلوک ها در ابعاد :20*20*40سانتی متر تولید می شود.کد محتوا 22366