06 آبان 1399 - 18:14
بلوک های دیواری

یلوک های دیواری  تولید شده در مجتمع تولیدی صفه دارای بالاترین کیفیت و استحکام  می باشند. این بلوک ها بدون ترک خوردگی ویا... بوده

این بلوک ها  در ابعاد 20*20*40 سانتی متر تولید می شود.کد محتوا 22363