06 آبان 1399 - 17:25
مجمتع مسکونی تابان 1

مجتمع مسکونی تابان 1 واقع در منطقه 8 می باشد.

مشخصات:

4 طبقه روی پیلوت

10واحد مسکونی

مساحت:647/60 مترمربع

زیربنا:2339 مترمریع

سرمایه گذار:سازمان عمران شهرداری اصفهانکد محتوا 22339