06 آبان 1399 - 18:14
جداول های نیو جرسی

جدول های  نیو جرسی تولید شده در مجتمع تولیدی صفه دارای بالاترین کیفیت و استحکام  می باشند.

این جداول در ابعاد :50*70*80   سانتی متر و 80*120*300سانتی  متر تولید می شود.


جداول های نیو جرسی

کد محتوا 22383