دهمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری

دهمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری که از تاریخ چهارشنبه 28 آبان تا جمعه 30 آبان در محل جدید نمایشگاه بین المللی استان اصفهان برگزار شد.


کد محتوا 24046