مجتمع مسکونی ،تجاری تابان 2

پروژه مشارکتی تابان 2 واقع در منطقه 5 می باشد.

مشخصات پروژه:

 این سازه در دو بلوک 5 و3 طبقه روی پیلوت  می باشد

دارای 8 واحد مسکونی و یک واحد تجاری  می باشد

مساحت:564 مترمربع

زیربنا:1847 مترمربع

سرمایه گذار:سازمان عمران شهرداری اصفهان

 


مجتمع مسکونی ،تجاری تابان 2
مجتمع مسکونی ،تجاری تابان 2
مجتمع مسکونی ،تجاری تابان 2
مجتمع مسکونی ،تجاری تابان 2

کد محتوا 22202

برچسب ها