راه های ارتباطی ما
  • اصفهان خیابان 22 بهمن مجتمع اداری امیر کبیر سازمان عمران شهرداری اصفهان
  • 32670800
  • sazmanomran@isfahan.ir

سازمان عمران شهرداری اصفهان یکی از بزرگترین و موثرترین سازمانهاي شهرداري اصفهان می باشد که به عنوان بازوي توانمند در اجراي پروژه هاي عمرانی مطابق با برنامه محول شده در راستاي آبادانی شهرفعالیت می کند.در سال 1379 شهرداري اصفهان پس از مطالعات کارشناسی برآن شد .....

اخبار